FORGOT YOUR DETAILS?

/ REGULAMIN /

Wejście na teren Food Hall Montownia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. W Food Hall Montownia Klienci mogą przebywać jedynie w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach wejściowych do obiektu oraz na stronie internetowej montowniafoodhall.pl"

 2. Food Hall Montownia oraz teren zewnętrzny jest monitorowany oraz pod stałą obserwacją Ochrony Food Hall Montownia.

 3. Dzieci mogą przebywać na terenie Food Hall Montownia wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

 4. Dzieci oraz uczestnicy wycieczek szkolnych mogą korzystać ze schodów tylko pod opieką rodziców i/lub pełnoletnich opiekunów. Dzieci mają zakaz korzystania z promocyjnych huśtawek Coca-Cola znajdujących się na terenie zewnętrznym. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na schodach i huśtawkach odpowiadają rodzice i opiekunowie.

 5. Food Hall Montownia jest miejscem dostępnym dla zwierząt. Właściciel zwierzęcia odpowiada tym samym za bezpieczeństwo wobec innych Klientów oraz za czystość, właściciel musi mieć pełną kontrolę nad zwierzęciem. Psy muszą być przez cały czas trzymane na smyczy. Psy powyżej 25kg oraz uznawane za rasy groźne mogą zostać wprowadzone do Food Hall Montownia jedynie w kagańcu.

 6. Klienci proszeni są o zwrot naczyń na wózki do tego przeznaczone. Zabrania się wynoszenia porcelany i szkła stanowiącego własność Food Hall Montownia.

 7. Osoby zakłócające porządek, uciążliwe dla innych, agresywne, w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub naruszające niniejszy Regulamin będą wypraszane z Food Hall Montownia przez Ochronę. Nie zastosowanie się do wymogu może skutkować interwencją Policji lub innych służb porządkowych.

 8. Zabrania się wchodzenia na teren wewnętrzny i zewnętrzny Food Hall Montownia z własnymi napojami i posiłkami.

 9. Zabrania się palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 10. Zabrania się wnoszenia na teren Food Hall Montownia broni palnej, materiałów wybuchowych, narkotyków, substancji łatwopalnych oraz innych zagrażających bezpieczeństwu, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

 11. Niezgodne z przeznaczeniem lub zasadami bezpieczeństwa używanie lub niszczenie wyposażenia, sprzętu oraz nieruchomości Food Hall Montownia jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody i wezwania w razie potrzeby służb porządkowych lub Policji.

 12. Zabrania się poruszania po częściach niedostępnych dla Klientów Food Hall Montownia takich jak pomieszczeniach socjalne, korytarze techniczne, zaplecza itp.

 13. Zabrania się parkowania pojazdów na miejscach parkingowych terenu zewnętrznego.

 14. Zabrania się na terenie wewnętrznym i zewnętrznym Food Hall Montownia jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach itp. oraz wprowadzania ich na teren wewnętrzny Food Hall Montownia. Rowery należy pozostawić w miejscach do tego wyznaczonych.

 15. Wspinanie się na elementy konstrukcyjne, reklamowe lub dekoracyjne, balustrady, barierki jest zabronione.

 16. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych z wykorzystaniem architektury i wnętrz Food Hall Montownia jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Dyrekcji Food Hall Montownia.

 17. Zakazuje się rozdawania ulotek, prezentowania wszelkich materiałów reklamowych, organizacji akcji charytatywnych, przeprowadzania ankiet, organizacji występów muzycznych itp. bez uprzedniej zgody Dyrekcji Food Hall Montownia.

 18. Żebranie i akwizycja są zabronione.

 19. Rzeczy znalezione w Food Hall Montownia należy przekazać pracownikowi Ochrony.

 20. Niezależnie od Regulaminu zabrania się podejmowania w Food Hall Montownia działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.

TOP